Sidhuvudbild

Fortbildningsdagar

Här hittar du information bland annat om våra fortbildningsdagar.
Det föreläsningsmaterial vi fått ta del av hittar du också här!

Du hittar också material från workshops som vi har haft på våra fortbildningsdagar. Svaren på workshopfrågorna är givna utifrån de diskussioner som förts och på inget sätt heltäckande. De kan komma att ändras beroende på förutsättningar.

OBS!
Tänk på att föreläsningarna är färskvara och att informationen i föreläsningarna kan ha ändrats.

Deltagarantal

Antal deltagare i fortbildningsdagarna:
Varberg 2003 - 165 st
Uddevalla 2004 - 150 st
Skövde 2005 - 162 st

Göteborg 2006 - 200 st
Halmstad 2007 - 249 st
Lund 2008 - 241 st

Örebro 2009 - 245 st
Stockholm 2010 - 194 st
Stockholm 2011 - 254 st

Kalmar 2012 - 197 st
Halmstad 2013 - 217 st
Stockholm 2014 - 183 st

Göteborg 2015 - 214 st
Hyllie/Malmö 2016 - 202 st
Stockholm 2017 - 175 st

Halmstad 2018 - 234 st

2018-Karta.JPG

Senast uppdaterad 180312