Sidhuvudbild

Halmstad 2018

Välkommen till RDK-dagarna

Tylosand.jpg Preliminärt program

RDK:s fortbildningsdagar börjar på onsdagen den 14 mars med workshop:

Nefrologi
Glomeruluss/tubulo-interstitiella-njursjukdomar
Ralph Dahlgren

Endokrinologi
Diabetes - Typ 1 och 2. Behandling och komplikationer. Översiktligt om tyreoideasjukdomar och hypofyssjukdomar
Bodil Eckert

På torsdagen den 15 mars - fredag 16 mars kommer ni bland annat lyssna på föreläsningar och information om:

Från ICD-10 till ICD-11
Olafr Steinum

Tuberkulos finns det?
Annette Reul

Hem-monitorering och videovård av KOL-patienter
Malte Frerichs

Förlossningsskador ur ett kirurgiskt perspektiv
Antoni Zawadzki

Kodningskvalitet i Patientregistret
Anders Jacobsson

Sepsis 3-kodning.
Genomgång av nya koder samt vad har hänt under det gångna året inom ämnet klassifikation?
Olafr Steinum tillsammans med RDK

Hjärnsmart bemötande - konsten att förstå sig på människor och få ett bättre arbetsliv
Lena Skogholm

Magbesvär i tiden
Ralph Dahlgren

... och som vanligt "Frågelådan"Väl mött i Halmstad!

Senast uppdaterad 180312