Sidhuvudbild

Halmstad 2018

Välkommen till RDK-dagarna

Tylosand.jpg RDK:s fortbildningsdagar börjar på onsdagen den 14 mars med workshop:

Nefrologi
Ralph Dahlgren

Endokrinologi
Bodil Eckert

På torsdagen den 15 mars - fredag 16 mars kommer ni bland annat lyssna på föreläsningar och information om:

Klassifikationsnytt - vad har hänt under det gångna året, bland annat Sepsis-3-kodning
Olafr Steium tillsammans med RDK:s styrelse

-Medicinsk föreläsning med lungfokus
Annette Reij

Att häva KOL-exacerbation med hjälp av en app
Anders Ullman

Förlossningsskador och dess sena effekter
Antoni Zawadzki

Kodningskvalitet i Patientregistret
Anders Jacobsson

Verksamhetsuppföljning Region Halland - vad använder vi vårt data till och vad finns det för möjligheterna att följa patienten i vårdprocessen
Per Johansson, ekonom och verksamhetsutvecklare tillsammans med Irene Eriksson, Controller klassifikation

Från ICD-10 till ICD-11
Olafr Steinum

Hjärnsmart bemötande - konsten att förstå sig på människor och få ett bättre arbetsliv
Lena SkogholmProgrammet uppdateras löpande...

Väl mött i Halmstad!

Senast uppdaterad 171208