Sidhuvudbild

Länkar

Enheten för klassifikationer och terminologi

Emendor

National  Centre  for Classification in Health

Clinical Coders' Society of Australia Inc.

WHO

Dagens Medicin

Språkrådet

LSF

WHO FIC - Nordiskt Center

IFHRO - The International Federation of Health Records Organizations

Centrum för lättläst

DRG Systems

Datawell

Ågrenska

Senast uppdaterad 150414