Sidhuvudbild

Rapporter/Artiklar

SU bryter samarbetet med världsledande expert

Kerstin Bergström, föreläsare på RDK-dagarna i Göteborg 2015, anses som den främsta i världen på att framställa ansiktsproteser.

Läs artikeln i GP 2016-01-25 här samt SU:s svar här

Den olönsamma patienten

Vad var det som dödade Herr B?
Del 1, Maciej Zaremba

Hur mycket bonus ger ett benbrott?
Del 2, Maciej Zaremba

På vilken prislista står din njursvikt?
Del 3, Maciej Zaremba

Hur mycket oro tål en människa?
Del 4, Maciej Zaremba

Förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde
Del 5, Maciej Zaremba

Reflektioner på Maciej Zarembas artikelserie:
"Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion"
Artikel i Dagens Nyheter
Peter Friberg, Ingemar Engström, Filippa Nyberg

"Färre vårdplatser är inte detsamma som sämre vård"
Artikel i Dagens Nyheter
Roger Molin

"Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv"
Artikel i Dagens Nyheter
Inger Ekman, Ann-Marie Wennberg, Håkan Hedman

"Kvalitetsvård ska löna sig i ny modell"
Dagens Nyheter

Blandade rapporter/artiklar

Referat från Socialstyrelsen föreläsning, RDK:s fortbildningsdagar i Halmstad 2013
Marita Svensson, ledamot RDK, LSF Magazinet nr 5 2013Hur har ni det med T-lägena
Irene Bohlin, ordförande RDK, LSF Magazinet nr 3 2013

Dyspareuni - när samlag gör ont
Lena Johansson, ledamot RDK, LSF Magazinet nr 7 2012

Att börja på ny kula
Ett samarbetsprojekt mellan Nationalregistret för
Höftledsplastiker och Västra Götalandsregionen.
Verksamhetsuppföljning med effekt- och kostnadsnyttoanalys

Nätverket för ögonkodare

Kvalitet och innehåll i patientregistret
Utskrivningar från slutenvården 1964-2007 och besök i specialiserad öppenvård (exklusive primärvårdsbesök)
1997-2007

Kodningskvalitet i patientregistret
Slutenvård 2007

Varför fungerar inte mina koder för appendicit i år?
Gunnar Henrikssons artikel i Svensk Kirurgi

Senast uppdaterad 160205