Sidhuvudbild

Styrelsen

För att se RDK-styrelsens historik - tryck här
Vår styrelse består av:

Ordförande
Maria Johansson
Landstinget i Värmland
rdkmaria.johansson@gmail.com
054-61 42 56

Kassör
Ingela Fröjdh
Skånevård Sund
rdkingela.frojdh@gmail.com
0411-99 53 91

Ledamot
Agneta Karlsson
NU-sjukvården, Trollhättan
rdkagneta.karlsson@gmail.com
073- 989 60 49

Anna Egonsson (vice ordförande)
Region Kronoberg
rdkanna.egonsson@gmail.com
0470-58 70 71

Malin Isaksson
Region Västernorrland
rdkmalin.isaksson@gmail.com
0611-801 97

Maria Svensson Boreklev
Akademiska sjukhuset, Uppsala
rdkmaria.svensson.boreklev@gmail.com
018-611 14 49

Åsa Wresros
Skånes Universitetssjukvård
rdkasa.wresros@gmail.com
040-33 38 05, 046-17 27 01

Senast uppdaterad 180416