Sidhuvudbild

Styrelsen

För att se RDK-styrelsens historik - tryck här
Vår styrelse består av:

Ordförande
Maria Johansson
Landstinget i Värmland
rdkmaria.johansson@gmail.com
054-61 42 56

Kassör
Ingela Fröjdh
Skånevård Kry, Division specialiserad närsjukvård
rdkingela.frojdh@gmail.com
0411-99 53 91

Ledamot
Anna Egonsson (vice ordförande)
Region Kronoberg
rdkanna.egonsson@gmail.com
0470-58 70 71

Irene Bohlin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
rdkirene.bohlin@gmail.com
031-342 89 36

Malin Isaksson
Landstinget Västernorrland
rdkmalin.isaksson@gmail.com
0611-801 97

Veronica Myrelid
Stockholms läns landsting
rdkveronica.myrelid@gmail.com
0708-88 82 85

Åsa Wresros
SUS Malmö
rdkasa.wresros@gmail.com
040-33 38 05

Senast uppdaterad 170321