Sidhuvudbild

Fortbildningsdagar

Här hittar du information bland annat om våra fortbildningsdagar.
Det föreläsningsmaterial vi fått ta del av hittar du också här!

Du hittar också material från workshops som vi har haft på våra fortbildningsdagar. Svaren på workshopfrågorna är givna utifrån de diskussioner som förts och på inget sätt heltäckande. De kan komma att ändras beroende på förutsättningar.

OBS!
Tänk på att föreläsningarna är färskvara och att informationen i föreläsningarna kan ha ändrats.