Sidhuvudbild

Fortbildningsdagar

Här hittar du information om våra fortbildningsdagar.
Det föreläsningsmaterial och workshopmaterial som vi har fått ta del av hittar du också här. Tänk på att föreläsningarna är färskvara och att informationen i föreläsningarna kan ha ändrats. Svaren på workshopfrågorna är givna utifrån de diskussioner som förts och är på inget sätt heltäckande. De kan komma att ändras beroende på förutsättningar.