Sidhuvudbild

Posters

The Development of a Clinical Coder Profession in Sweden
Ms Irene Bohlin and Dr Olafr Steinum

Poster-1-The-Development-of-a-Clinical-Coder-Profession-in-Sweden.JPG

Skillnader i fokus - vem skall koda
Irene Bohlin och Lena Olsson, 2005

Poster-2-Skillnader-i-Fokus---Vem-ska-koda.jpg

Idag (hösten 2005) är vi 172 medlemmar i RDK och kartan nedan visar var vi finns någonstans: I Sverige idag finns totalt 588 kodar (med godkänd tentamen)
Lena Olsson och Liselotte Säll, 2005

Poster-3-Antal-medlemmar-hosten-2005.jpg

Accurancy in coding of clinical data - code of ethics and practice standards
Irene Bohlin, 2005

Poster-4-Accurancy-in-coding-of-clinical-data.jpg

Korrekt kodning av patientdata - etiska riktlinjer och praktisk tillämpning
Irene Bohlin och Lena Olsson, 2005

Poster-5-Korrekt-kodning-av-patientdata.jpg

20-poängs vidareutbildning för läkarsekreterare i Patientklassificering och vårddokumentation vid Göteborgs Universitet
Irene Bohlin och Birgitta Andersson, 2002

Poster-6-20-poangs-vidareutbildning-i-Gbg.jpg

Rikssektionen för diagnoskodning, en underavdelning till Läkarsekreterarförbundet
Irene Bohlin och Birgitta Andersson, 2002

Poster-7-RDK-en-underavdelning-till-LSF.jpg

Historik
Irene Bohlin och Birgitta Andersson, 2002

Poster-8-Historik.jpg

RDK (Rikssektionen för DiagnosKodning), lite historik och glimtar från fortbildningsdagarna 2003
Lena Olsson och Birgitta Andersson, 2004

Poster-9-Historik-och-glimtar-fran-2003.jpg