Sidhuvudbild

Om RDK

Rikssektionen för DiagnosKodning (RDK) är en avdelning under Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF).

Våra medlemmar är de som är intresserade av primär- och sekundärklassificering och/eller har gått kodarutbildning/klassifikationsutbildning och arbetar med kodning.

Vi arbetar för:
- Att anordna fortbildningsdagar
- Att upprätthålla en utarbetad kodningsetik
- Nationellt och internationellt nätverk
- Certifiering
- Professionell kodare vad gör en sådan?

Hur blir du medlem i RDK
Om du är medlem i LSF (Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund) så kan du också vara medlem i RDK. När du anmäler/betalar medlemsskap i LSF så säger du till att vill vara registrerad i lokalavdelning RDK. Då RDK är en nationell lokalavdelning med internationella kontakter går det inte att bara vara registrerad i RDK, utan att vara betalande medlem till LSF. RDK själv tar inte ut någon medlemsavgift.

Senast uppdaterad 140326