Sidhuvudbild

Om RDK

Rikssektionen för DiagnosKodning (RDK) är en avdelning under Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF).

Våra medlemmar är de som är intresserade av primär- och sekundärklassificering och/eller har gått kodarutbildning/klassifikationsutbildning och arbetar med kodning.

RDK arbetar för:
- att anordna fortbildningsdagar
- att upprätthålla en utarbetad kodningsetik
- nationellt och internationellt nätverk
- kodarcertifiering

Hur blir du medlem i RDK
RDK är en nationell lokalavdelning till LSF med internationella kontakter. För att få vara med på RDK:s årsmöte måste du betalat medlemsavgift till LSF.

Senast uppdaterad 181107