Sidhuvudbild

Årsmöte

I samband med RDK:s fortbildningsdagar har vi också vårt årsmöte. Protokollen finns på LSF:s intranät

Motioner och övriga frågor angående årsmötet skickas till styrelsen senast den 31 december 2022.

arsmote.jpg