Sidhuvudbild

RDK-dagarna

Här hittar du information om RDK-dagarna.
Det föreläsningsmaterial och workshopmaterial som vi har fått ta del av hittar du också här. Tänk på att föreläsningarna är färskvara och att informationen i föreläsningarna kan ha ändrats. Svaren på workshopfrågorna är givna utifrån de diskussioner som förts och är på inget sätt heltäckande. De kan komma att ändras beroende på förutsättningar.

WHO