Sidhuvudbild

Länkar

Enheten för klassifikationer och terminologi

Emendor

National  Centre  for Classification in Health

Clinical Coders' Society of Australia Inc.

WHO

Dagens Medicin

Språkrådet

LSF

banner_still.jpeg

DRG Systems

Prodacapo Group

Ågrenska