Sidhuvudbild

Skrivelser

Här är skrivelser som RDK har skrivit och skrivelser som har inkommit till RDK.Svar till Socialstyrelsen angående nationell samordning av klassifikationskoordinatorer (diagnos- och åtgärdsregistrering)
2010-02-19
Irene Bohlin

Svar från Socialstyrelsen angående nationell samordning av klassifikationskoordinatorer
2009-12-30
Kristina Bränd Persson
Enhetschef
Socialstyrelsen

Svar från Jönköpings läns landsting angående nationell samordning av klassifikationskoordinatorer
2008-01-10
Mats Bojestig
Planeringsdirektör

Svar från Landstinget Blekinge angående nationell samordning av klassifikationskoordinatorer
2007-09-24
Lillemor Elfström Broling
Planeringssekreterare
Landstinget Blekinge

Skrivelse angående kodningskoordinator
2007-09-08
Irene Bohlin

Certifiering av kodare
2003-05-06
Irene Bohlin

Svar från sjukhusdirektör, VGR
2001-10-22

WHO