Sidhuvudbild

Om RDK

Rikssektionen för DiagnosKodning (RDK) är en avdelning under Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF).

RDK är en nationell lokalavdelning till LSF med internationella kontakter. För att få vara med på RDK:s årsmöte måste du betalat in medlemsavgift för LSF.

RDK arbetar för:
- att anordna fortbildningsdagar
- att upprätthålla en utarbetad kodningsetik
- nationellt och internationellt nätverk
- kodarcertifiering

WHO