Sidhuvudbild

Kodningsetik

Rikssektionen för DiagnosKodning har utarbetat och utvecklat en etisk kodnyckel med praktisk tillämpning för att definiera och vägleda i kodningsetik. Läs om RDK:s kodningsetik här, reviderat 2018-02-09

WHO