Sidhuvudbild

Värdegrund

RDK-styrelsens och valberedningens värdegrund

Värdegrundens utgångspunkt är delaktighet, omtanke och uppmuntran.
Arbetet präglas av kvalitet, nytänkande och effektivitet.
Vårt arbetssätt genomsyras av öppenhet, ansvarstagande och samarbete.
Genom delaktighet kan jag påverka mitt arbete/uppdrag.

Vi kommunicerar rakt, ärligt och visar respekt för varandras arbete samt
tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i arbetet/uppdraget.

Uppdraget präglas av:

• att ta ansvar för arbetsuppgifter och respekterar fattade beslut

• att vara engagerad, lyhörd, motiverad och se möjligheter

• att vara initiativtagande och handlingskraftig

• att vi visar varandra omtanke och uppmuntrar varandra i både stort och smått samt förstår den lilla handlingens stora betydelse.

Reviderad 2020-01-31

WHO