Sidhuvudbild

Valberedningen

Du hittar RDK-valberedningens historik här

Vår valberedning består av:

Valberedare (sammankallande)
Jessica Degrér
Region Skåne
rdkvalberedning@gmail.com
046-172701

Valberedare
Gabriella Grimm
Region Uppsala

Valberedare
Åsa Wresros
Socialstyrelsen

WHO