Sidhuvudbild

Valberedningen

För att se RDK-valberedningens historik - tryck här

Vår valberedning består av:

Jenny Eriksson (sammankallande)
Region Värmland
rdkvalberedning@gmail.com
010-831 56 90

Jessica Degrér
Region Skåne

Vakant