Sidhuvudbild

Kodarcertifiering

Certifieringen är ett skriftligt bevis på att du som deltar uppvisar förståelse, kunskap om regler och användande av sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE.

Skrivningen är utvecklad från ett internationellt kodarprov och består av tre delar:
- del 1, 20 flervalsfrågor
- del 2, 30 diagnosfrågor
- del 3, 12 fallbeskrivningar

Tidsåtgången för varje del är begränsad till del 1 20 minuter, och del 2 och del 3 70 minuter resp 90 minuter.

Del 1 lämnas in senast efter avslutad tidsåtgång och då erhålls del 2 och 3.

Till del 1 får inga hjälpmedel användas. Till del 2 och del 3 får vissa hjälpmedel användas, t ex ICD-10-SE, alfabetisk förteckning, medicinsk terminologibok. Telefoner, paddor eller datorer får inte användas.

Skrivningen administreras av Sequelae AB, ett bolag gemensamägt av Staffan Bryngelsson, Gunnar Henriksson och Olafr Steinum. De står också för innehåll, rättning och poängsättning av skrivningen. Betygsgräns för skrivningen (väl godkänd) motsvarar kända primärklassificeringskursers procentsatser.

WHO