Sidhuvudbild

Malmö 2024

Clarion-View-bild.jpg Den 20-22 mars anordnades RDK-dagarna för 21:a året. Denna gång höll vi till på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö.

Den 20 mars anordnades en workshop inom ämnet "Primärklassifikationens påverkan på DRG och utfall i KPP".

RDK hade även sitt årsmöte på kvällen den 20 mars. På årsmötet valdes en ny ledamot in i styrelsen, Katriina Pernaa Bäckman då Åsa Wresros lämnade sin post i styrelsen.

Styrelsen önskar tacka Åsa för hennes arbete som hon så professionellt har utfört i RDK:s styrelse i många år.

Antal deltagare på RDK-dagarna var 166 stycken.

Program

Här publiceras de bildspel från föreläsarna som vi fått ta del av.

Per Åkesson, Lund
Postcovid - erfarenheter från sjukhusmottagningen på SUS

Thomas Elengård, Varberg
Svårläkta sår

Christian Francke, Klassif, Socialstyrelsen
Socialstyrelsens arbete med övergången till ICD-11

Karin Sköldin, PAR, Socialstyrelsen
Kodningskvalitet i patientregistret

Hozan Radhi, Örebro
Trombektomi vid ischemisk stroke

Olafr Steinum, Diaqualos & Christian Francke, Klassif, Socialstyrelsen
Om klassifikation av komplikationer till vårdåtgärder

Anna Egerstedt, Malmö
Kvinnors hjärtsjukdomar - från brustna hjärtan till transplantation

Johannes Nordholm, Göteborg
Konst och psykiatri - Från Orfeusmyten till Lillhagens sjukhus

Tina Tanha, Malmö
Hjärtats olika device

Christian Francke, Klassif, Socialstyrelsen & Olafr Steinum, Diaqualos
Frågelådan 2024

Referat från dagarna

WHO