Sidhuvudbild

Halmstad 2018

Hotel Tylösand

Tylosand.jpg Antal deltagare: 234 stycken.

Program

RDK:s fortbildningsdagar började den 14 mars med workshop:

Nefrologi
Glomeruluss/tubulo-interstitiella-njursjukdomar
Ralph Dahlgren

Endokrinologi
Diabetes - Typ 1 och 2. Behandling och komplikationer. Översiktligt om tyreoideasjukdomar och hypofyssjukdomar
Bodil Eckert

Fortbildningsdagarna den 15-16 mars:

Från ICD-10 till ICD-11
Olafr Steinum
Referat- Maria Svensson Boreklev

Tuberkulos finns det?
Annette Reul
Referat- Malin Isaksson

Hemmonitorering och videovård av KOL-patienter
Malte Frerichs
Referat- Agneta Karlsson

Förlossningsskador ur ett kirurgiskt perspektiv
Antoni Zawadzki
Referat- Åsa Wresros

Kodningskvalitet i Patientregistret
Anders Jacobsson
Referat- Maria Johansson

Frågelådan
Olafr Steinum & Ralph Dahlgren

Klassifikationsnytt
Genomgång av nya koder samt vad har hänt under det gångna året inom ämnet klassifikation
Olafr Steinum
Referat- Malin Isaksson

Utbildning i sjukdoms- och åtgärdsklassificering
Anna-Karin Åberg, Socialstyrelsen

Hjärnsmart bemötande - konsten att förstå sig på människor och få ett bättre arbetsliv
Lena Skogholm
Referat- Agneta Karlsson

Magbesvär i tiden
Ralph Dahlgren
Referat- Åsa Wresros

Kodarorganisationen i Värmland
Maria Johansson
Referat- Maria Johansson

WHO