Sidhuvudbild

Stockholm 2023

Quality-Hotel-Sign-Stockholm.jpg Den 15-17 mars anordnades RDK-dagarna för 20:e året. Denna gång höll vi till på Quality Hotel Sign i Stockholm.
Den 15 mars anordnades en workshop inom ämnet sjukdomar hos barn. RDK hade även sitt årsmöte på kvällen den 15 mars. På årsmötet valdes en nya ledamot in i styrelsen, Veronica Myrelid Region Västmanland. Sofie Larsson Region Örebro län bytte roll i styrelsen och blev vald till ordförande. Detta innebar att Maria Svensson-Boreklev lämnade sin post i styrelsen. Styrelsen vill tacka Maria för hennes arbete som hon så professionellt har utfört i RDK:s styrelse under många år. Antal deltagare på dagarna var 208 stycken.

Program

Här publiceras de bildspel från föreläsarna som vi har fått ta del av:

Åsa Myrelid, Akademiska barnsjukhuset
Barn och vaccinationer

Ralph Dahlgren och Christian Francke, Socialstyrelsen
Inblick i arbetet på Enheten för klassifikationer och terminologi

ElsMarie Rolén, Norra Älvsborgs länssjukhus
Hur känner vi igen sepsis - och hur kodar vi sepsis-3?

Marianne Jarfelt, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sena effekter efter barncancerbehandling

Jan Sölch och Mikael Havasi, SKR
KPP - Påverkan av primär- och sekundärklassificering

Åsa Wresros, Socialstyrelsen
Dödsorsaker, dödsorsaksklassificering och dödsorsaksintyget

Sølvi Christine Brustuen Henriksen, Sykkehuset Innlandet
Diagnoskodning i Norge

Ralph Dahlgren och Christian Francke, Socialstyrelsen
Frågelådan 2023

Referat från dagarna

WHO