Sidhuvudbild

Göteborg 2022

ClarionPost.jpg Den 23-25 mars anordnades RDK:s fortbildningsdagar för 19:e året. Denna gång höll vi till på Quality Hotel Post i Göteborg.
Den 23 mars anordnades en workshop inom ämnet lungsjukdomar. RDK hade även sitt årsmöte på kvällen den 23 mars. På årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Kajsa Nordholm Region Västra Götaland och Camilla Dysenius Region Skåne. Maria Svensson-Boreklev Region Uppsala bytte roll i styrelsen och blev vald till ordförande. Detta innebar att Maria Ekelund och Helena Svantesson lämnade sina poster i styrelsen. Styrelsen vill tacka Maria och Helena för deras arbete som de så professionellt har utfört i RDK:s styrelse under många år. Antal deltagare på dagarna var 229 stycken.

Program

Här publiceras de bildspel från föreläsarna som vi har fått ta del av:

Ralph Dahlgren, Socialstyrelsen
Länge leve levern

Magdalena Fresk, Socialstyrelsen
ICD-11

Märta Wallinius, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö
Virtual Reality i psykiatrisk bedömning och behandling

Ralph Dahlgren, Socialstyrelsen samt Jan Sölch och Mikael Havasi, SKR
Introduktion i KPP och DRG

Ralph Dahlgren och Christian Francke, Socialstyrelsen
Frågelådan 2022

Referat från dagarna:
Referat

WHO