Sidhuvudbild

Göteborg 2022

Program

Här publiceras de bildspel från föreläsarna som vi har fått ta del av:

Britt-Marie Eldh, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Andningssvikt
Lunginfiltrat
Obstruktiva lungsjukdomar

Ralph Dahlgren, Socialstyrelsen
Länge leve levern

Magdalena Fresk, Socialstyrelsen
ICD-11

Märta Wallinius, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö
Virtual Reality i psykiatrisk bedömning och behandling

Ralph Dahlgren, Socialstyrelsen samt Jan Sölch och Mikael Havasi, SKR
Introduktion i KPP och DRG

Ralph Dahlgren och Christian Francke, Socialstyrelsen
Frågelådan 2022

Referat från dagarna:
Referat