Sidhuvudbild

Malmö 2019

Clarion-View-bild.jpg Den 14-15 mars anordnades RDK:s fortbildningsdagar för 17:e året. Denna gång höll vi till på Quality Hotel View i Hyllie Malmö.
Den 13 mars anordnades workshops inom ämnena öron-näsa-hals och O-kapitlet. RDK hade även sitt årsmöte på kvällen den 13 mars. På årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Helena Svantesson Region Värmland och Sofie Larsson Region Örebro. Åsa Wresros Region Skåne bytte roll i styrelsen och blev vald till kassör. Detta innebar att Ingela Fröjdh och Anna Egonsson lämnade sina poster i styrelsen. Styrelsen vill tacka Ingela och Anna för deras arbete som de så professionellt har utfört i RDK:s styrelse under många år. Antal deltagare på dagarna var 227 stycken.

Program 2019

Öron-Näsa-Halssjukdomar – mer än bara vax
Peter Jansson, överläkare, ÖNH Karlskrona

Intoxikationer
Ralph Dahlgren, specialist i invärtesmedicin, njurmedicin och hepatogastroenterologi
Referat

Downs syndrom
Åsa Myrelid, barnspecialistläkare, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala
Referat

Framtidens vårdinformationssystem

Kodningskvalitet i Patientregistret
Anders Jacobsson, Socialstyrelsen
Referat

WHO:s nya klassifikation ICHI
Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen.
Referat

Frågelådan
Gunnar Henriksson och Olafr Steinum

Hur påverkar våldet den fysiska och psykiska hälsan?
Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid
Referat

ICD-11 – ett digitalt klassifikationssystem
Karin Nyqvist, Socialstyrelsen, enheten för klassifikationer och terminologi
Referat

Psykopati – myter och fakta
Märta Wallinius, Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö
Referat

WHO