Sidhuvudbild

Nätverk

Under fortbildningsdagarna 2024 togs ett omtag gällande nätverk.
Önskar du ingå i ett av nätverken, eller ändra någon uppgiven information kan du maila kontaktpersonen.

Barn- och ungdomsmedicinska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Ylva-Li Larsson
ylvali.larsson@regionvasterbotten.se

Barn- och vuxenpsykiatriska sjukdomar samt rättspsykiatriska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Maarit Perttunen
maarit.perttunen@vgregion.se

Geriatriska och rehabiliteringsmedicinska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson:

Hud- och infektionssjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Sara Persner
sara.persner@regionkalmar.se

Invärtesmedicinska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Anette Tigerstrand
anette.tigerstrand@regiondalarna.se

Kirurgiska, kärlkirurgiska och urologiska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson:

Obstetrik och gynekologi och deras tillstånd
Kontaktperson: Hanna Lager
hanna.lager@regionkalmar.se

Onkologiska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Sandra Lundin
sandra.a.lundin@rjl.se

Ortopediska och reumatiska sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Anita Andersson
anita.andersson@regionvastmanland.se

Primärvårdens sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Ann-Charlotte Petersson
ann-charlotte.petersson@rjl.se

Ögonsjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Karin Kossarelos
karin.kossarelos@vgregion.se

ÖNH-sjukdomar och deras tillstånd
Kontaktperson: Caroline Duckholtz
caroline.duckholtz@skane.se

NTVERK1.JPG

WHO