Sidhuvudbild

Göteborg 2006

Quality Hotel 11

Hotel11.jpg

Antal deltagare: 200 st.

Diabetesföreläsning
Einar Bresäter

Produktinformation Datawell
Bengt Eriksson

Information från LSF
Rose-Marie Dahlgren

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU
Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen

Sätter vi rätt diagnos?
Gunilla Colldahl-Jäderström, Britt-Marie Eldh

PICQ - Performance Indicators for Coding Quality
Rikard Lindkvist

Information om klassifikation
Olafr Steinum/Gunnar Henriksson

Trauma
Hans Granhed

Intox, överdosering och ogynnsam effekt av läkemedel
Olafr Steinum/Gunnar Henriksson

Tumörer
Olafr Steinum/Gunnar Henriksson

Immunologi
Esbjörn Telemo

Snusk som skydd mot allergi, och lite annat också
Agnes Wold

WHO