Sidhuvudbild

Workshop

Workshop

Svaren på workshopfrågorna är givna utifrån de diskussioner som förts och på inget sätt heltäckande. De kan komma att ändras beroende på förutsättningar.

Workshopinstruktioner

Mall till workshopepikriser och kortfrågor finns här.
OBS! Skicka in epikriser och kortfrågor i Word-format

Stockholm 2023

Föreläsning Sjukdomar hos barn
Åsa Myrelid, specialistläkare barnmedicin, Akademiska barnsjukhuset

Göteborg 2022

Föreläsning Lungsjukdomar
Britt-Marie Eldh, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Andningssvikt
Lunginfiltrat
Obstruktiva lungsjukdomar

Stockholm 2020

Föreläsning Hur känner vi igen sepsis?
ElsMarie Rolén, överläkare, Infektionskliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus

Hyllie, Malmö 2019

Föreläsning Öron-Näsa-Hals
Johanna Sjövall, överläkare, Öron-Näsa-Hals, Skånes universitetssjukhus
Maria Värendh, specialistläkare, Öron-Näsa-Hals, Skånes universitetssjukhus
Diskussion Öron-Näsa-Hals

O-kapitlet - föreläsning
Karin Pihl, överläkare vid Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs länssjukhus i Borås
Diskussion O-kapitlet

Tylösand, Halmstad 2018

Glomerulo/tubulointerstitiella njursjukdomar
Ralph Dahlgren

Diabetes - Typ 1 och 2. Behandling och komplikationer. Översiktligt om tyreoideasjukdomar och hypofyssjukdomar
Bodil Eckert
Diskussion Endokrinologi

Hyllie, Malmö 2016

Infektion - föreläsning
Jacob Lykke-Olesen
Diskussion infektion

Kolorektalkirurgi - föreläsning
Gunnar Henriksson
Diskussion kolorektalkirurgi

Stockholm 2014

Trauma - föreläsning
Jacob Lykke-Olesen
Diskussion trauma

Obstetrik - föreläsning
Wivi-Anne Holgersson
Diskussion obstetrik

Wivi-Anne Holgersson

Halmstad 2013

Bråck del 1 - föreläsning
Bråck del 2 - föreläsning
Ulf Pettersson
Diskussion allmänkirurgi

Hjärtinfarkt och förmaksflimmer - föreläsning
Peter Kozak
Diskussion kardiologi

Ulf Pettersson och Peter Kozak

Kalmar 2012

Ortopediska implantat del 1 - föreläsning
Ortopediska implantat del 2 - föreläsning
Ortopediska implantat del 3 - föreläsning
Jacob Lykke-Olesen

När lungan är sjuk - föreläsning
Berne Eriksson

Jacob Lykke-Olesen och Berne Erikson

Stockholm 2011

Hematologi - föreläsning
Victoria Hjalmar

Neurologi - föreläsning
Magnus Fogelberg
Diskussion reumatologi

Örebro 2009

Diskussion skallskador och demens

Diskussion barnsjukdomar

Lund 2008

Gynonkologi
Diskussion gynonkologi

Kardiologi
Diskussion kardiologi

Ögon
Nätverket för ögonkodare
Diskussion ögon

WHO